Ιδρυτής

 

Γεώργιος Λ. Λεωτσάκος (1939 – 2001)

Ένας άνθρωπος οραματιστής, με ενέργεια και εργατικότητα, δημιούργησε τη βάση για τη επιτυχία της εταιρείας πριν από 48 χρόνια. Η ίδρυση της εταιρείας και υλοποίηση της ιδέας πραγματοποιήθηκε το 1970.

Η έμπνευση

Ο Γεώργιος Λεωτσάκος οραματίστηκε μια επιχείρηση η οποία θα ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων και  κτηνιατρικών φαρμάκων και σε συνεργασία με σοβαρούς και ταυτόχρονα επιτυχημένους οίκους του εξωτερικού, με αξιόπιστα προϊόντα , υπηρεσίες και σεβασμό στους συνεργάτες , θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, συνώνυμο της ποιότητας στην Ελληνική αγορά.