Βράβευση Agrotica 1992

Βράβευση Agrotica 1992 – 1η Ιδιωτική Επιχείρηση στο σύνολο των συμμετεχόντων.