Επίσκεψη στη Denkavit

Επίσκεψη στο Voorthuizen, κεντρική έδρα της Denkavit, από συνεργάτες της εταιρείας μας.