Επίσκεψη Βούλγαρων κτηνιάτρων, κρατικών λειτουργών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα

Επίσκεψη Βούλγαρων κτηνιάτρων, κρατικών λειτουργών και κτηνοτρόφων με τον αντιπρόσωπο της Schaumann Βουλγαρίας, στην Ελλάδα και σε μονάδες – συνεργάτες της Schaumann.