Απονομή Ασημένιου μέλους του Ζωοτεχνία Club – Zootechnia 2007

Κατά την διάρκεια της έκθεσης Zootechnia 2007 η εταιρία μας γίνεται ασημένιο μέλος του Ζωοτεχνία Club. Εδώ η σχετική απονομή στον Γιάννη Λεωτσάκο.