Επίσκεψη στη Vobra NL, Ολλανδία

Η εταιρεία μας πραγματοποίησε ταξίδι-επίσκεψη της εταιρείας Vobra στην Ολλανδία. Η επίσκεψη αυτή έγινε ενόψει της συμφωνίας, μεταξύ των δύο εταιριών, για αντιπροσώπευση στην Ελλάδα της Κλινικής Δίαιτας Sanimed για γάτες και σκύλους από την εταιρε

ία Λεωτσάκος. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, έγινε ξενάγηση στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Vobra, όπου και παράγονται οι τροφές Sanimed, καθώς και παρουσίαση της νέας αυτής σειράς κλινικής δίαιτας, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους και αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο στον χώρο της διατροφής σκύλου – γάτας με κλινική δίαιτα. Η διάθεση της Sanimed στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008.