Βράβευση συνεργατών μας – Ιούνιος 2009

  • Βράβευση συνεργατών μας στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων συνεργασίας Schaumann – Λεωτσάκος, που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2009.