40 Χρόνια συνεργασίας Λεωτσάκος – Denkavit, 3-6 Φεβρουαρίου 2011

Βράβευση από τη Denkavit για τα 40 χρόνια συνεργασίας Denkavit & Λεωτσάκος τον Φεβρουάριο 2011 στη Θεσσαλονίκη.