Έπαινος προσεγμένης συμμετοχής – Zootechnia 2011

Κατά την διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Zootechnia 2011 η εταιρεία μας έλαβε έπαινο “προσεγμένης συμμετοχής για την ολοκληρωμένη, λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του περιπτέρου μας”.